top of page

Film

Diverse filmprojekt och motion graphics.

Sedan barnsben har jag haft en förkärlek för film. Jag har studerat film på Folkhögskola samt frilansat inom tv-branschen som fotograf. Jag har alltid strävat efter att göra högkvalitativa filmer med ett tydligt budskap.

Nedan följer ett flertal på exempel på filmer jag varit delaktig i.

"Kan vi göra det själva?"

 

Den politiska demokratins utveckling under 1900-talet, med fria val och medborgares inflytande är verklighet i många av världens länder. Företagsledare, forskare och aktivister berättar om hur de ser på makt och olika ekonomiska system. Krävs en ny modell för ökad ekonomisk jämlikhet och hållbar samhällsutveckling? Bland andra intervjuas Noam Chomsky, Bo Rothstein, Kajsa Ekis Ekman m. fl. 

Som fotograf och producent var jag med under utformandet av filmen i två år. Filmen visades på UR och hade visningar utomlands. 

"Läxhjälten"

 

Under min utbildning på Medieinstitutet fick vi på uppdrag av stiftelsen Läxhjälpen att göra en reklamfilm för att locka framtida läxhjälpare.

 

Vår tolkning blev två reklamfilmer: "Läxhjälten" - en hjälte som rycker ut där han behövs som allra mest. 

Motion Graphics CV 

 

Ett skolprojekt där uppgiften var att skapa ett rörligt CV.

Genom att använda mig av motion graphics och utgå från dynamiska och abstrakta former tillsammans med rörlig typografi ville jag få fram en intressant och solid film om mig själv som yrkesperson.  

"Jobba mindre"

 

En reklamfilm som var en del av mitt examensarbete "Man vänjer sig". 

Målet var att göra reklamfilmen till en visuellt snygg, rolig och intressant film som förhoppningsvis lockar målgruppen att ta steget till hemsidan och tillslut till själva boken. 

bottom of page