top of page

Kampanj

Utveckling av reklamkampanj för Balitc Sea Science Center. DOOH-skärmar, sociala medier och webb.

Slutprojekt år 1 Medieinstitutet

Skansen har haft det tufft under pandemin. Besökarantalet har sjunkit rejält.

Den stora nya satsningen Baltic Sea Science Center öppnade precis innan pandemin och succén uteblev. För att locka tillbaka besökare till Skansen och framför allt till Baltic Sea Science Center önskar Skansen starta en engagerande digital kampanj.

Baltic Sea Science Center är ett kunskapscentrum om Östersjön. I tre stora akvarier möter besökaren fiskar från Östersjön och olika typer av växtliv. Man lär sig om den marina miljön men också om de utmaningar som Östersjön står inför.

VAD: En digital kampanj för Skansen Baltic Sea Science Center.

VEM: Barnfamiljer, naturintresserade 25–45 år.

VARFÖR: Skansen har ett folkbildande ansvar. Vill skapa en större medvetenhet om Östersjön och dess mångfald men också om Östersjöns problem. Att göra dessa frågor begripliga för fler.

HUR: Genom en digital kampanj som ska skapa en nyfikenhet och uppmärksamhet för Östersjön och Skansen Baltic Sea Science Center.

VAR: Kampanjen visas på sociala medier och i gatumiljö som passar målgruppen samt web.

NÄR: Maj–Augusti.

Mål:

  • Att få fler att besöka Skansen Baltic Sea Science Center.

  • Skapa en större medvetenhet om Östersjön, dess mångfald och dess problem.

  • Att skapa ett incitament hos människor till att hjälpa Östersjön.

 

Målgrupp:

Barnfamiljer. Är ofta återkommande besökare på museum och djurparker.

Skansen har ett utbildande syfte där besöket ska vara en pedagogisk upplevelse och det ska kampanjen framhäva.

Naturintresserade/Miljömedvetna 25–45 år.

Vuxna som är medvetna om de miljöproblem vi står inför och nyfikna på att lära sig mer.

Bakgrund:

Under min research om Skansen upptäckte jag deras nyöppnade kunskapscentrum Baltic Sea Science Center. Det var inte en plats jag hade hört om förut. När jag läste om det kände jag att det borde uppmärksammas mer. Ett kunskapscentrum som berättar om Östersjön kändes som något viktigt.

Idén till utformandet av kampanjen fick jag delvis från en promenad jag gjorde i mitt område där jag bor. Jag kom fram till en skogsglänta där det finns planer på att bygga bostäder. På träden satt det lappar där det bl.a. stod ”lägg inte ner vårt bb, hälsningar larv, skalbagge”, ”lägg inte ner vårt hotell, hälsningar insekt”.

Där fick jag idén att kampanjen borde utformas utifrån fiskarna – dom som faktiskt bor i Östersjön.

Kampanjen:

Jag ville kampanjen skulle ha en fyndig och personlig ton.

Att kampanjen belyser Östersjöns mångfald och problem.

Att text och bild har en lättsam ton.

Att kampanjen skapar en nyfikenhet för Baltic Sea Science Center och Östersjön.

Kanalval:

Målgruppen, den miljömedvetna 25–45 åringen, rör sig mycket i kollektivtrafik. Därför blir synligheten där stor. DOOH filmerna ska påminna om stora akvarium och ska lätt dra åt sig blickar och uppmärksamhet. Den miljömedvetna och naturintresserade kanske är något negativt inställda mot reklam och konsumtion - men en DOOH skärm med fiskar och vatten kan vara något som sticker ut och drar åt sig en nyfikenhet.

Målgruppen använder Instagram i hög grad och där blir synligheten stor. På Instagram story ska annonserna vara likadana som DOOH i utförande men gå något fortare och med lite annan copy.

Inläggen ska berätta om olika arter som finns i Östersjön och som man kan se på Baltic Sea Science Center. Detta ska skapa en nyfikenhet hos kunden att vilja besöka Baltic Sea Science Center för att se fiskarna. Samt belysa vilken mångfald det finns i Östersjön.

bottom of page